Druga korizmena nedjelja A

Župni oglasi

Župni oglasi

Druga korizmena nedjelja A (08/03/2020)

Župe Ravno i Trebinja

  1. U nedjelju (08/03/2020) je Druga korizmena nedjelja – Pačista…
  2. U ponedjeljak (09/03/2020) misa ja na Dužici u 17 sati (Za + Vidu Prkačina).
  3. U petak (13/03/2020) su pobožnosti križnih putova zajedno s misom na Trebinji u 17 sati (Za + Janju Batina) te u Ravnom u 18 sati.
  4. U subotu (14/03/2020) misa će biti u Orahovom Dolu u 10 sati (Za + Mihu i Anicu Perić).
  5. Slijedeća nedjelja (15/03/2020) je Treća korizmena – Bezimena. Svete mise bit će u Orahovom Dolu u 8,30 (Za + Ivu i Lucu Kristić), na Trebinji u 10 sati (Za + Janka i Anicu Batina), te u Ravnom u 11 sati (Za + Augustu i Miška Brajić).
  6. Vjeronauk za krizmanike kao i susreti pjevača, čitača i svirača po dogovoru.

Go back