Dvanaesta nedjelja kroz godinu A

Župni oglasi

Župni oglasi

Dvanaesta nedjelja kroz godinu A (21/06/2020)

Župe Ravno i Trebinja

  1. U nedjelju (21/06/2020) je 12. nedjelja kroz godinu A…
  2. U ponedjeljak (22/06/2020) bit će misa u Trnčini u 18 sati (Za + Liberka i Antu Džamarija).
  3. U srijedu (24/06/2020) je blagdan Rođenja sv. Ivana Krstitelja. Svete mise bit će u Veljoj Međi u 9 sati (Za + Dominika i Mateja Bender) te u Orahovu Dolu u 11 sati (Za + Anicu Perić).
  4. U petak (26/06/2020) misa je u Trnčini u 18 sati (Za + Maru Lonac i Boška Džamariju).
  5. U subotu (27/06/2020) misa je na Pećini u 18 sati (Za + Božu Vuletić).
  6. Slijedeća nedjelja (28/06/2020) je 13. kroz crkvenu godinu A. Svete mise su predviđene na Trebinji u 10 sati (Za + Jozu i Zorku Pijević) te u Ravnom u 11 sati (Za + Marka Burića).

Go back