Jedanaesta nedjelja kroz godinu A

Župni oglasi

Župni oglasi

Jedanaesta nedjelja kroz godinu A (14/06/2020)

Župe Ravno i Trebinja

  1. U nedjelju (14/06/2020) je 11. nedjelja kroz crkvenu godinu A…
  2. U ponedjeljak (15/06/2020) je godišnji spomen posvete župne crkve u Ravnom. Misa će biti jutarnja u 7,30 sati.
  3. U petak (19/06/2020) je blagdan Srca Isusova. Svete mise su predviđene u 7,30 sati ujutro u crkvi u Ravnom (Vide Blažević, na nakanu) te u 18 sati navečer u crkvi na Trebinji.
  4. U subotu (20/06/2020) je blagdan Bezgrešnog Srca Marijina. Sveta misa bit će u Dobrom Dolu u 18 sati (Za + Matu Udženija).
  5. Slijedeća nedjelja (21/06/2020) je 12. kroz crkvenu godinu. Svete mise bit će, ako Bog da, u Veljoj Međi u 8,30 (Za + Božu Bendera), na Trebinji u 10 sati, te u Ravnom u 11 sati (Za + Ivu i Maru Lučić te Vidu i Maru Prkačin).

Go back