Prva korizmena nedjelja A

Župni oglasi

Župni oglasi

Prva korizmena nedjelja A (01/03/2020)

Župe Ravno i Trebinja

  1. U nedjelju (01/03/2020) je Prva korizmena nedjelja. Podsjećam na Korizmeno pokorničko hodočašće u Hrasno svake korizmene nedjelje popodne u 15 sati kad započinje križni put a zatim slijedi prigoda za ispovijed te sveta misa. Naše dvije župe Ravno i Trebinja su po rasporedu pete korizmene nedjelje (29/03/2020).
  2. U utorak (03/03/2020) je misa u Cicrini u 10 sati (Za + Luciju Tomašević).
  3. U petak (06/03/2020) križni put s misom počinje na Trebinji u 17.00 (Za + Hrvoja Šijakovića i ost. pokojne) a u Ravnom u 18 sati (Vesna Slobođan, na nakanu).
  4. Slijedeća nedjelja (08/03/2020) je Druga korizmena. Mise su predviđene na Pećini u 8.30 (Za + Ivanu, Peru, Nikolu i Božu Vuletić), na Trebinji u 10 sati (Za + Marka Pijevića) te u Ravnom u 11 sati (Za + Mihu i Stanu te ost. pok. iz obitelji Rudinica).
  5. (Za Trebinju) Postavljeno je novo zvono na crkvi Sv. Roka te završena elektrifikacija trećeg zvona na župnoj crkvi na Trebinji (info…).
  6. Župne aktivnosti nastavljamo vikendom u obadvije župe prema dogovoru.

Go back