Sedamnaesta nedjelja kroz godinu C

Župni oglasi

Župni oglasi

  1. nedjelja kroz crkvenu godinu C (28/07/2019)

Župe Ravno i Trebinja

  1. Danas (28/07/2019) je 17. nedjelja kroz crkvenu godinu…
  2. Sutra (29/07/2019), u ponedjeljak, je misa u Orahovom Dolu u 19 sati (za + Anicu, Mihu, Đuku i Mandu Perić)
  3. U utorak (30/07/2019) je misa u crkvi u Ravnom u 19 sati (za + Tomu, Matu, Cviju i Stanu Matijić).
  4. U petak (02/08/2019) je misa u Dobrom Dolu u 18 sati (za + Slavka Šanju)
  5. U subotu (03/08/2019) je misa u Turkovićima u 19 sati (za + Ivanu Pjević, te + Marka i Maru)
  6. Slijedeća nedjelja (04/08/2019) je 18. kroz godinu. Svete mise bit će, ako Bog da, u Orahovom Dolu u 8.30 sati (za + Nikolu Kristića, te + Lucu i Ivu), na Trebinji u 10 sati, te u Ravnom u 11 sati (Stana Čokljat za + Ivana, Janju i ostale pokojne).
  7. Prošle nedjelje (21/07/2019) u našoj misijskoj akciji „MIVA“ za pomoć pri nabavci vozila u misijama o blagdanu sv. Kristofora, skupili smo i dostavili u Misijsku centralu: župa Trebinja 300 KM i župa Ravno 650 KM. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali!
  8. U utorak (30/07/2019), odmah uz misu u 19 sati u crkvi u Ravnom, predviđeno je svjedočenje o svom životnom obraćenju gospodina Marina Restrepa (Kolumbija), o čemu pobliže možete pročitati na plakatima oglasnih ploča i našoj župnoj internetskoj stranici (www.zuperavno-trebinja.com). Svi koji žele su pozvani na taj susret.

Go back