TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (24./10./2021.) TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU
Svete Mise ove nedjelje u našim župama biti će:
Trebinja u 10:00 sati (Za + Marijana, Vidu i Nikolu Batina)
Ravno u 11:00 sati (Za ++ Ivana, Ivu, Maru i Stanu Matijić)

RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN

 1. 10. Ponedjeljak
  Trebinja u 18:00 sati (Za ++ Peru, Anđu i Grgu Vuletića)
  Trebinja: Listopadska pobožnost u 17:30 sati
 2. 10. Utorak
  Trebinja u 18:00 sati (Za + Vladimira Vuletića)
  Trebinja: Listopadska pobožnost u 17:30 sati
 3. 10. Srijeda
  Ravno u 18:00 sati (Jedna osoba za sve ++ i duše u čistilištu)
  Ravno: Listopadska pobožnost u 17:30 sati
 4. 10. četvrtak Sv. Šimun i Juda Tadej
  Čvaljina u 11:00 sati (Svečana sv. Misa)
  Golubinac u 15:00 sati
  Kijev Do / Belenići u 16:00 sati
 5. 10. Petak
  Brijeg u 14:00 sati
  Cicrina u 15:00 sati
  Rupni Do u 16:00 sati
  Prhinje u 14:00 sati
  Klanci u 15:00 sati
  Bjeljave u 16:00 sati
 6. 10. Subota
  Dobri Do u 10:00 sati
  Pećina u 11:00 sati
  Zagorac u 12:00 sati
  Velja Međa u 10:00 sati
  Trnčina u 11:00 sati
  Turkovići u 12:00 sati
  Zavala u 10:00 sati
  Češljari u 11:00 sati

Slijedeća nedjelja (31./10./2021.) TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

Svete Mise ove nedjelje biti će:

Orahov Do u 08:30 (Pro Populo)

Trebinja u 10:00 sati (Jedna osoba na nakanu)

Ravno u 11:00 sati (Za ++ Matu Papca i Boju Klišanin)

 • Mjesec listopad posvećen je molitvi krunice. Dobro bi bilo kad bi u našim obiteljima barem kroz ovaj Marijin mjesec oživjela zajednička molitva Gospine krunice. U našim župama također ćemo imati zajedničku molitvu Gospine krunice i litanija pola sata prije sv. Misa, a nadasve preporučam dolazak na Euharistijsko klanjanje.
 • Mise koje će se služiti po našim grobljima su za sve vjerne mrtve koji počivaju u njima. Stoga, nikomu se posebno neće uzimati nakana. To isto vrijedi i za slavlja i blagdane u svim crkvicama u našoj župi!
 • U subotu, 30. listopada 2021. u 11.00 sati dijecezanski biskup mons. Petar Palić u mostarskoj katedrali slaviti sv. Misu za vrijeme koje će petoricu bogoslova zarediti za đakone (Četvoricu kandidata za Hercegovačku franjevačku provinciju: Fra Franju Ćorića, fra Ivana Hrkaća, fra Franju Markića, fra Ivana Sliškovića i jednoga kandidata za Trebinjsko-mrkansku biskupiju: Nikšu Pavlovića).                                                                                        

Duhovna zvanja su plod mnogih žrtava, molitava. Moramo ih pratiti kako bi ustrajali te dočekali čas kada će se na njih položiti ruke u molitvi da Duh Sveti siđe na njih te ih posveti za službu. Ta služba znači služiti, jer kako je Krist rekao: “Tako i Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge”. Dakle, svi moramo biti u službi čovjeka i u čovjeku gledati lice Božje.

Crkva je u svojim počecima vidjela da je njezina uloga i brinuti se za konkretnoga čovjeka i da oni koji su imućniji pomažu siromašnije.

Ta prva zajednica treba biti uzor i nama danas, jer uvijek se treba vraćati na izvore.

 • Preporučimo stoga milosrdnom Bogu naše nove đakone, molimo za nova duhovna zvanja Katoličke Crkve.

Go back