Blagoslovljena kapelica u Staračkom domu Ravno

Blagoslov kapelice i svečano otvaranje Staračkog doma

Govor Josipa Raguža, predsjednika Upravnog odbora Doma (kratko podsjećanje na razvoj od same ideje Doma do njene realizacije)

 

HVALJEN ISUS!!

 

UVAŽENI GOSTI, DRAGI KORISNICI i djelatnici, KOLEGICE I KOLEGE, i SVI DRUGI PRISUTNI….

Ja sam Josip Raguž, predsjednik UV Doma i MENI JE ZAPALA ČAST UPUTITI IZRAZE DOBRODOŠLICE NA SVEČANO OTVARANJE DOMA ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE I UPOZNATI VAS O SPROVEDENIM AKTIVNOSTIMA PRILIKOM GRADNJE OVOG OBJEKTA I PUŠTANJA U RAD USTANOVE…

Ideja o gradnji staračkog doma u općini Ravno datira već 10-ak godina i kao takva ugrađena je  prilikom izrade prve Strategije općine za period 2012-2017 koju smo radili sa OSCE-om, gdje smo svi bili skeptični i mislili da će ostati samo na ideji…

Samu ideju izgradnje staračkog doma župljani zajedno sa župnikom don Perom Pavlović predstavljaju udruzi sv. Josip Ranik u Međugorju te traže pomoć za izgradnju staračkog doma…

Nakon određenog vremena početkom 2015. Udruga sv. Josip Radnik se javlja župniku i iskazuje spremnost za financiranje gradnje doma, izradu Glavnog projekta i financiranje nadzora nad gardnjom, gdje bi Općina i Župa osigurale zemljište i svu potrebnu infrastrukturu.

Nakon toga se don Pero obraća Općini i obrazalaže sve navedeno te samim tim traži pomoć za realizaciju projekta izgradnje Staračkog Doma.

Općina je to spremno prihvatila i potvrdila da će skupa sa Župnim uredom ispoštovati sve tražene uvjete da bi se ovaj značajni projekat uspio realizirati.

Također je don Pero upoznao biskupiju o svim aktivnostima i obvezama na što je također dobio suglasnost od biskupijskog ordinarijata Mostar, tj. ovdje prisutnog biskupa Ratka Perića.

Već na prvoj slijedećoj sjednici OV Ravno donosi odluku o raspisivanju natječaja za prodaju građevinske parcele za potrebe izgradnje stračkog doma. Natječaj je sproveden sukladno zakonskoj proceduri i upisuje se na Župni ured građevinska parcela cca 5 000 m2, a gdje je općina u cjelosti preuzela obvezu izgradnje pristupne ceste, uređenja šetnice, dovoda vode, osiguranje priključka el.energije, telefona i sveg drugog potrebnog..

Uvidjevši spremnost i ozbiljnost koju su pokazali Općina i Župa, o ispunjenju traženih obveza udruga sv. Josip Radnik je odbrala firmu BEMER d.o.o. Mostar kao projektantsku kuću za projektiranje glavnog projekta Doma i sam projekat se završava u listopadu 2015. godine.

Nakon toga Udruga vrši odabir najpovoljnijeg izvođača radova i bira firmu GRADITELJSTVO MEDIĆ d.o.o. Ljubuški kao najpovoljniju ponudu, a Općina raspisiva natječaj za izvođenje radova na izgradnji pristupne ceste i uređenju šetnice, a sve sukladno Zakonu i kao najpovoljniju ponudu bira firmu PUŠINA COMPANY d.o.o. Grude. Općina je u međuvremenu ishodovala sve potrebne dozvole (urbanističku suglasnost, odobrenje za građenje) i suglasnosti (el. Energetsku, za priključak na R428, vodovodnu,:..), uporabnu dozvolu…

Gdje su kupni troškovi općine(prist. Cesta, šetnica infrastruktura su izašli negdje cca 600.000 KM gdje je Ministarstvo prometa i veza HNŽ na čelu sa ministrom gosp. Stjepanom Krasićem sufinanciralo u iznosu od 200tisKM).

Nakon potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačima u veljači 2016 godine kreću radovi na gradnji DOMA.. krajem ožujka iste godine predstavnici općine skupa sa župnikom don Perom i glavnim sa donatoricama Mary Walsh i  časnom sestrom Myriel položili kamen temeljac, a župnik blagosovio temelje budućeg doma za stare i nemoćne osobe Ravno.

U srpnju 2017 godine radovi se privode kraju, a firme Grad. Medić i Pušina company izvršili su primopredju objekta i svih drugih radova za tehnički prijem.

Nakon izdavanja uporabne dozvole od strane Općine, Župni ured i Općina kreću u opremanje DOMA putem istih i drugih donatora ( caritas Mostar: medicinski kreveti, noćni ormarići, deke madraci, jastuci, plahte, razna invalidska pomagala i dr., SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN RH  u iznosu od 300.000,00 kn medicinsku kreveti, stolovi za restoran, stolice madraci vešeraj.., DOM zdravlja Ravno donira kompletnu opremu za ambulantu, udruga sv, Josip radnik se ponovno uključuje i donira kompletnu kuhinju, stolice za kapelu, ormare za sobe..Grad Dubrovnik u iznosu od 100.000 kn

Ovdje treba još istaknuti kao važnog donatora Vladu HNŽ-a na čelu sa predsjednikom gosp. Nevenkom Hercegom, donacija u iznosu od 150.000 KM koja je došla u pravom trenu i bila važna financijska injekcija da bi ustanova mogla osigurati sve potrebno za početak rada ustanove i noramlno funkcioniranje DOMA.

S ciljem održivosti ovog veoma značajnog projekta Općina Ravno uz dogovor sa župom i Biskupijom preuzima dom na daljnje korištenje i registrira JU dom za starije i nemoćne osobe Ravno.

Župa i općina su početkom 2018 putem oglasa, natječaja i drugih načina oglašavanja krenuli zajednički u prijem djelatnika za rad, a samim tim i korisnika.

Nakon odabira Ravnateljice i svih drugi potrebnih djelatnika (kuhar, njegovateljice, med sestre, čistačice spremačice, soc radnica) početkom travnja 2018.  JU počinje sa radom.

Naglašavam da se uopćini Ravno sa ovom donacijom realizirao jedan od najvažnijih projekata s ciljem ukupne održivosti života na ovim ruralnim prostorima, a koji također ima jak humani karakter u pogledu skrbi za starije i nemoćne osobe, te otvaranje novih radnih mjesta, a samim tim opstanka mladih na području općine RAVNO…..

DJELATNICI zaslužuju posebnu pohvalu... 

VELIKO HVALA SVIMA VAMA, A I SVIM DRUGIM KOJI SU NA BILO KOJI NAČIN POMOGLI U REALIZACIJI PROJEKTA!!

 

Go back