O sakramentima i sakramentalima

Poštovani župnici , braćo svećenici!

U prilogu vam dostavljamo Okružnicu našega Ordinarija: "De sacramentis et sacramentalibus"

 

Sve vas iskreno pozdravljamo

 

Don Željko Majić

generalni vikar

Go back