Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu C

Župni oglasi

Župni oglasi

Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu C (20/10/2019)

Župe Ravno i Trebinja

  1. Danas (20/10/2019) je 29. nedjelja kroz godinu. Ujedno i Misijska nedjelja…
  2. Sutra (21/10/2019), u ponedjeljak, bit će misa u Staračkom domu u Ravnom, u 11 sati.
  3. U subotu (26/10/2019) je spomendan Dimitrija SrijemskogDmitra. Sveta misa na Oblatu planirana je oko 11 sati. Križni put će započeti u 10,30 na prvoj postaji. Ukoliko bude loše vrijeme pobožnost križnog puta i mise bit će u župnoj crkvi u Ravnom u isto vrijeme. Poslije mise predviđeni program se nastavlja u Lovačkom domu.
  4. Slijedeća nedjelja (27/10/2019) je 30. kroz crkvenu godinu. Svete mise su uobičajeno na Trebinji u 10 sati (Za + Iliju Puljića) i u Ravnom u 11 sati (Za + Petra Burića – o prvoj godišnjici).
  5. Raspored svetih misa o Svim Svetima i Dušnom danu za naše dvije župe imate na našim župnim internetskim stranicama (zuperavno-trebinja.com) te oglasnim pločama.
  6. Vjeronaučni susreti za djecu i mlade te za pjevače i čitače po dogovoru za vikend.

Go back