Dvadeseta nedjelja kroz godinu C

Župni oglasi

Župni oglasi

  1. nedjelja kroz godinu C (18/08/2019)

Župe Ravno i Trebinja

  1. Danas (18/08/2019) je 20. nedjelja kroz crkvenu godinu…
  2. U ponedjeljak (19/08/2019) u Ravnom u 7.30 ujutro je misa (za + Maru Burić i Stanu Lučić - nakana sestre Anke).
  3. U subotu (24/08/2019) je blagdan Svetog Bartola apostola. Bit će misa u Veljoj Međi u 9 sati (za + Dragana Oberana o dvadesetoj obljetnici smrti).
  4. Slijedeća nedjelja (25/08/2019) je 21. nedjelja kroz crkvenu godinu C. Mise će biti na Trebinji u crkvi u 10 sati (za + Maricu Jarak), te u Ravnom u crkvi u 11 sati (za + Ljubu, Zvonku i Peru Vlahinić).
  5. Za župu Trebinju: zahvala svim župljanima koji su pomogli u organizaciji trodnevnice uoči Velike Gospe, samoj proslavi patrona župe Trebinja te Svetoga Roka na Bari. Zahvala općini Ravno za nabavku i Komunalnom za postavljanje prskalica ispred župne crkve na Trebinji…

Go back