15. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (10./07./2022.) 15. NEDJELJA KROZ GODINU
Svete Mise ove nedjelje biti će:
Ravno u 08:30 sati (Za + Peru Matijić)
Trebinja u 09:30 sati (Za + Vidu i i sve ++ iz ob. Pijević)

RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN

 1. 07. Utorak
  Trebinja u 07:00 sati (Za + Katarinu i Luku Raguža)
 2. 07. Srijeda
  Ravno u 19:00 sati (Za + Tomislava Krkića))
 3. 07. Četvrtak
  Trebinja u 19:00 sati (Jedna osoba na nakanu)
 4. 07. Petak
  Ravno u 19:00 sati (Jedna osoba na nakanu)
 5. 07. Subota
  Dubljani u 11:00 sati (Gospa Karmelska)

Slijedeća nedjelja (17./07./2022.) 16. NEDJELJA KROZ GODINU
Svete Mise ove nedjelje biti će:
Trebinja u 10:00 sati (Za + Petra Batinu i ost. ++ iz ob.)
Ravno u 11:00 sati (Za ++ Vidu, Niku i Stanu Bukvić)

Go back