16. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas  (17./07./2022.) 16. NEDJELJA KROZ GODINU
Svete Mise ove nedjelje biti će:
Trebinja u 10:00 sati (Za + Petra Batinu i ost. ++ iz ob.)
Ravno u 11:00 sati (Za ++ Vidu, Niku i Stanu Bukvić)

RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN

 1. 07. srijeda SVETI ILIJA
  Kijev Do / Belenići u 09:00 sati
  Pećina u 11:00 sati
 2. 07. četvrtak
  Trnčina u 19:00 sati (Za + Marka i Cviju Vukić)
 3. 07. Petak
  Ravno u 17:00 sati (Vjenčanje: Vladimir Vuletić i Mihaela Lučić)
 4. 07. subota SVETI JAKOV
  – Blagoslov hodočasnika u 08:00 sati na Bjeljavama
  BRDO / Raduš u 11:00 sati

Slijedeća nedjelja (24./07./2022.) 17. NEDJELJA KROZ GODINU
Svete Mise ove nedjelje biti će:
Orahov Do u 08:30 sati
Trebinja u 10:00 sati (Pro Populo)
Ravno u 11:00 sati (Za ++ Mariju, Juru, Andriju, Maru i ost. + iz ob. Šimunović)

ŽUPNI OGLASI

 1. U srijedu, 20. 07. 2022. svetkujemo dan najvećega židovskoga proroka, dan proroka Ilije. U našim župama ovom velikanu posvećene su dvije crkvice.

Na Belenićima / Kijev Do u 09:00 sati a na Pećini sv. Misa će se slaviti u 11:00 sati.

Na njegovu životu i svjedočenju možemo preispitati i svoje živote ako želimo da nam naš zaštitnik,  prorok Ilija, bude uzorom u našem životu i djelovanju.

 1. Prije par godina ponovno je oživjelo hodočašće do kapelice sv. Jakova. Također, zaživjela je želja da se ta crkvica obnovi, sve u Božje ruke!

Iako sv. Jakov pada u idući ponedjeljak , radi pastoralne razboritosti prebacujemo ga u subotu prije.

Ove godine ako Bog da hodočastiti ćemo prema zavjetnom mjestu 23. 07. 2022.

Blagoslov hodočasnika biti će ispred crkvice sv. Jure na Bjeljavama u 08:00 sati te nakon blagoslova polazak. Sv. Misa u 11:00 sati.

 1. Ženidbeni navještaj: Po zakonu Svete Majke Crkve; Crkveni brak žele sklopiti: Vladimir Vuletić, rođen u Dubrovniku 20. 07. 1993; sin Janka i Nade r. Miličević, župa Nova Mokošica i Mihaela Lučić, rođena u Dubrovniku 16. 06. 1993.; kći Ive i Jadranke r. Rozić, župa Ravno.

Vjenčanje je predviđeno u župnoj crkvi, Rođenja BDM - Ravno, 22. srpnja 2022. u 17 sati.

Ako netko zna za kakvu Crkvenu zapreku, koja se protivi ovomu vjenčanju, dužan je to javiti u župni ured.

Go back