18. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas  (31./07./2022.) 18. NEDJELJA KROZ GODINU
Svete Mise ove nedjelje biti će:
Trebinja u 10:00 sati (Za + Anicu Batina i ost. ++ iz ob.)
Ravno u 11:00 sati (Za ++ Vidu, Anku, Anu i Maru Boroje)

RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN

 1. 08. Srijeda
  Trebinja u 19:00 sati (Za + Nadu Pijević)
 2. 08. Četvrtak
  Velja Međa u 19:00 sati (Za + Nikolu Bendera)
 3. 08. Petak
  Velja Međa u 18:00 sati (Za + Ivana i Zdenku Bender)
 4. 08. Subota
  Ravno u 19:00 sati (Jedna osoba na nakanu)

Slijedeća nedjelja (07./08./2022.) 19. NEDJELJA KROZ GODINU
Svete Mise ove nedjelje biti će:
Velja Međa u 08:30 sati (Za + Maru Lakić)
Trebinja u 10:00 sati (Za + Ljubu Raguža)
Ravno u 11:00 sati (Pro populo)

Go back