20. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas; (20./08./2023.) 20 NEDJELJA / GODINU
Svete Mise ove nedjelje biti će:
Trebinja u 10:00 sati (Za + Janka i ost. ++ iz ob. Batina)
Ravno u 11:00 sati (Za + Dragu Burić)

RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN

 1. 08. Ponedjeljak
  (Mara Glibota na nakanu)
 2. 08. Utorak
  (Za ++ Stjepana, Janju, Stojana, Janju, Peru, Stjepana, Peru, Maru, Dragu, Juea)
 3. 08. Srijeda
  (Ivo Oberan za zdravlje)
 4. 08. Četvrtak
  (Mara Jarak na nakanu)
 5. 08. Petak
  (Za + Pavla Prkačina)
 6. 08. Subota
  – (Za + Đuru Prkačina i sve ++ iz ob.)

Slijedeća nedjelja; (27./08./2023.) 21 NEDJELJA / GODINU

Svete Mise ove nedjelje biti će:
Orahov Do u 08:30 sati (Za ++ Božidara, Peru, Ivana, Nikolu i ost. ++ iz ob. Burum)
Trebinja u 10:00 sati (Za + Maricu Jarak)
Ravno u 11:00 sati (Za + Marka Burića)

Go back