28. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas; (15./10./2023.) 28 NEDJELJA / GODINU
Svete Mise ove nedjelje biti će:

Trebinja: Listopadska pobožnost, molitva sv. Krunice u 09:30 sati

Trebinja u 10:00 sati (Za ++ Marijana i Vidu Batina te + Nikolu)

Ravno: Listopadska pobožnost, molitva sv. Krunice u 10:30 sati

Ravno u 11:00 sati (Za ++ Nikolu, Genovevu,Brajić te + Željka Đuratovića)

RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN

 1. 10. Ponedjeljak
  Zavala u 15:00 sati
  Do/Prhinje u 16:00 sati
 2. 10. Utorak
  Brijeg u 15:00 sati
  Cicrina u 16:00 sati
 3. 10. Srijeda
  Klanci u 15:00 sati
  Rupni Do u 16:00 sati
 4. 10. Četvrtak
  Zagorac u 15:00 sati
  Pećina u 16:00 sati
 5. 10. Petak
  Golubinac u 15:00 sati
  Kijev Do/Belenići u 16:00 sati
 6. 10. Subota
  Velja Međa u 10:00 sati
  Trnčina u 11:00 sati

Slijedeća nedjelja; (22./10./2023.) 29 NEDJELJA / GODINU

Svete Mise ove nedjelje biti će:
Trebinja: Listopadska pobožnost, molitva sv. Krunice u 09:30 sati
Trebinja
u 10:00 sati (Za ++ Andru, Stjepu i ost. ++ iz ob. Šijaković)
Ravno: Listopadska pobožnost, molitva sv. Krunice u 10:30 sati
Ravno
u 11:00 sati (Za + Neđeljka Burića i Ljilju /Ljiljanu/ Šmanjak)

Go back