31. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (30./10./2022.) 31. NEDJELJA KROZ GODINU
Svete Mise ove nedjelje biti će:
Orahov Do u 08:30 sati (Za sve ++)
Trebinja u 10:00 sati (Za + Nikolu Batinu)
Ravno u 11:00 sati (Pro Populo)

RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN

 1. 10. Ponedjeljak
  Zatmorje u 16:00 sati ( Za sve ++)
  – Trebinja u 18:00 sati (Za + Vladimira Vuletića i ost. ++ iz ob.)
 2. 11. utorak; SVI SVETI
  Trebinja u 10:00 sati
  Ravno u 11:00 sati
  Kotezi u 12:00 sati
 3. 11. srijeda; DUŠNI DAN
  Trebinja u 10:00 sati (Župna crkva)
  Ravno u 11:00 sati (Groblje sv. Josip)
 4. 11. Četvrtak
  Ravno u 18:00 sati (Za ++ Matu i Anicu Papac te + Boju Klišanin)
 5. 11. Petak
  Trebinja u 18:00 sati (Za + Nikšu Vuletića)
  Trebinja u 17:30 sati EUHARISTIJSKO KLANJANJE
 6. 11. Subota
  Orahov Do u 16:00 sati (Za ++ Mandu, Đuru, Mihu i Anicu Perić)

Slijedeća nedjelja (06./11./2022.) 32. NEDJELJA KROZ GODINU
Svete Mise ove nedjelje biti će:
Velja Međa u 08:30 sati (Pro populo)
Trebinja u 10:00 sati (Za ++ Stjepu Šijakovića i ost. ++ iz ob.)
(Za ++ Marija Jadreška i Peru Šanje)
Ravno u 11:00 sati (Za + Ilku Bjeloperu)

Go back