Krštenje Gospodinovo

Župni oglasi

Župni oglasi

Krštenje Gospodinovo (12/01/2020)

Župe Ravno i Trebinja

  1. Danas (12/01/2020) je blagdan Krštenja Gospodinova. Ujedno završetak Božićnog vremena i početak redovitog Vremena kroz crkvenu godinu (Prva nedjelja).
  2. Na blagdan Bogojavljenja – Tri Kralja, skupili smo u milostinji za Dan Sv. Djetinjstva – misijske potrebe, u župi Trebinja 377 KM, a u župi Ravno 135 KM. Zahvaljujem svima…
  3. Slijedeće nedjelje (19/01/2020) je Druga nedjelja kroz godinu A. Svete mise bit će na Trebinji u 10 sati (Za + Jozu Balića), u Ravnom u 11 sati (Za + Niku Blaževića), te na Bjeljavama u 13 sati (Za + Peru, Niku i Cviju Jović).
  4. Podsjećam da će Sveta Krizma biti za ove naše dvije župe, ako Bog da, 5. srpnja ove godine u crkvi na Trebinji. Ako ima još netko tko bi se želio ovdje krizmati treba mi se javiti što prije radi eventualnog dogovora oko vjeronauka.
  5. Vjeronaučne susrete za djecu, naše svirače, pjevače i čitače nastavljamo vikendima prema dogovoru.

 

Go back