Peta vazmena nedjelja A

Župni oglasi

Župni oglasi

Peta vazmena nedjelja A (10/05/2020)

Župe Ravno i Trebinja

  1. U nedjelju (10/05/2020) je Peta vazmena (Kraljica Mira u Hrasnu).
  2. U ponedjeljak (11/05/2020) misa je u Veljoj Međi ujutro u 8 sati (Za + Ivana Oberana).
  3. U srijedu (13/05/2020) krunica i misa je na Trebinji u 18 sati.
  4. U četvrtak (14/05/2020) krunica i misa je u Ravnom u 18 sati.
  5. Slijedeća nedjelja (17/05/2020) je Šesta vazmena. Svete mise bit će, ako Bog da, na Trebinji u 10 sati (Za + Martina, Katu i Iliju Puljić) te u Ravnom u 11 sati (Za sve pokojne iz obitelji Bukvić).

Go back