RASPORED SVETIH MISA O SVI SVETIMA I DUŠNOM DANU za 2023.

RASPORED SVETIH MISA O SVI SVETIMA I DUŠNOM DANU za 2023.

Ponedjeljak; 16. Listopada
15 sati – Zavala
16 sati – Do/Prhinje

Utorak; 17. Listopada
15 sati – Brijeg
16 sati – Cicrina

Srijeda; 18. Listopada
15 sati – Klanci
16 sati – Rupni Do

Četvrtak; 19. Listopada
15 sati – Zagorac
16 sati – Pećina

Petak; 20. Listopada
15 sati – Golubinac
16 sati – Kijev Do/Belenići

Subota; 21. Listopada
10 sati – Velja Međa
11 sati – Trnčina

Ponedjeljak; 23. Listopada
16 sati – Bjeljave

Utorak; 24. Listopada
16 sati – Zatmorje

Srijeda; 25. Listopada
16 sati – Turkovići

Petak; 27 listopada
16 sati – Dobri Do

Subota; 28. Listopada
10 sati – Češljari
11 sati – Čvaljina

Nedjelja; 29. Listopada
08:30 sati – Orahov Do

Srijeda; 01. studenoga:  SVI SVETI
09 sati – Trebinja
10 sati – Ravno
11 sati – Kotezi

Četvrtak; 02. studenoga;  DUŠNI DAN
10 sati – Trebinja
11 sati – Ravno

Go back