Sedma nedjelja kroz godinu A

Župni oglasi

Župni oglasi

Sedma nedjelja kroz godinu A (23/02/2020)

Župe Ravno i Trebinja

  1. U nedjelju (23/02/2020) je Sedma nedjelja kroz godinu…
  2. U srijedu (26/02/2020) je Čista srijeda – Pepelnica. Početak je to ovogodišnje korizmene priprave za Uskrs. Zapovjedani post i nemrs.
  3. U četvrtak (27/02/2020) će biti sveta misa u Staračkom domu u Ravnom u 11 sati.
  4. U petak (28/02/2020) je prvi korizmeni petak. Pobožnosti križnih putova u našim župnim crkvama zajedno sa svetim misama započinju na Trebinji u 16.30 (Za + Marka, Janju, Luku i Ivana Zvono) i u Ravnom u 18 sati.
  5. U subotu (29/02/2020) bit će misa u Dobrom Dolu u 17 sati (Za + Iliju Curića).
  6. Slijedeća nedjelja (01/03/2020) je Prva korizmena nedjelja. Svete mise su predviđene u Veljoj Međi u 8.30 (Marko i Božica Oberan za sve svoje pokojne), na Trebinji u 10 sati (Za + Radu i Luciju Tomašević) te u Ravnom u 11 sati. Poslije svetih misa bit će obred pepeljanja za one koji to žele…
  7. Župne aktivnosti vikendom po dogovoru…

Go back