TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

 

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA (07./03./2021.)

Župe Ravno i Trebinja

 

Danas (07./03./2021.) TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

Svete Mise u našim župama bit će:

Velja Međa: KRIŽNI PUT u 8:00, SV. MISA  u 08:30 sati (Za + Josipa Oberana)

Trebinja u 10:00 sati (Za +Hrvoja Šijakovića)

Ravno u 11:00 sati (Pro populo)

 

RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN

 

  1. 03. utorak – Trebinja u 19:00 sati (Jedna osoba na nakanu)

                                       Euharistijsko klanjanje u 18:30 sati

 

  1. 03. srijeda – Ravno u 19:00 sati (Za + Boku i Radu Njavro)

                                       Euharistijsko klanjanje u 18:30 sati  

 

  1. 03. petak – Trebinja u 17:30 sati (Jedna osoba na nakanu)

                                       Trebinja KRIŽNI PUT u 17:00 sati     

                                    – Ravno u 19:00 sati (Za ++ Boku, Ružu i Peru Papac)

                                       Ravno KRIŽNI PUT u 18:30 sati     

   

  1. 03. subota – Ravno u 07:30 sati (Vesna Slobođan na nakanu)

 

Slijedeća nedjelja (14./03./2021.) TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

Svete Mise sljedeće nedjelje nedjelje u našim župama bit će:

Orahov Do: KRIŽNI PUT u 8:00, SV. MISA  u 08:30 sati (Pro populo)

Trebinja u 10:00 sati (Za ++ Peru i Ivanu Vuletić)

Ravno u 11:00 sati (Za ++ Miška i Augustu Brajić)

 

- Križni put: Križni put je svakoga petka prema napisanom rasporedu. Korizmu obilježavaju tri stvari; post, molitva i djela milosrđa-milostinja. Budimo dionici ove pobožnosti i pratimo Isusa na njegovom Križnom putu razmatrajući njegovu pregorku muku. U 3 i 4 korizmenu nedjelju imati ćemo križni put u Veljoj Međi kao i Orahov Dolu prema rasporedu koji je napisan.

- 3 i 4 Korizmeni tjedan imati ćemo Euharistijsko klanjanje u tišini, jer biti će to mogućnost za molitvu i Svetu Ispovijed. A za termine velike Uskrsne Ispovijedi u župama Ravno i Trebinja biti ćete obaviješteni nakon dekanatskog sastanka.Pozivam Vas da dolazite i na Euharistijska klanjanja koja su uz sv. Misu, najvrijednija za naš duhovni rast i prijateljsvo s živim Isusom.

- Na treću Korizmenu nedjelju naš ordinarij, biskup Petar Palić, odredio je da se sva milostinja koja se prikupi na Sv. Misama namjeni za fond solidarnost sa braćom i sestrama u potrebi tj.  biti će podijeljena najpotrebnijim župama u BiH.

Go back