TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

(22./01./2023.) TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
Svete Mise ove nedjelje biti će:
Trebinja u 10:00 sati (Za + Vicu i ost. ++ iz ob. Batina)
Ravno u 11:00 sati (Pro populo)

RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN

 1. 01. Ponedjeljak
  Dužica u 16:30 sati (Za + Tomislava Prkačina)
 2. 01. Utorak
  Ravno u 18:00 sati (Za + Anicu Papac i sve ost. ++ iz ob.)
 3. 01. Srijeda
  Trebinja u 18:00 sati (Za sve ++ iz ob. Ivice Prkačina)
 4. 01. Četvrtak
  Trebinja u 18:00 sati (Za ++ Marka i Anđu Kriste)
 5. 01. Petak
  Ravno u 17:30 sati EUHARISTIJSKO KLANJANJE
  Ravno u 18:00 sati (Za ++ Stanu i Ivana Burića))
 6. 01. Subota
  Klanci u 14:00 sati (Za ++ Peru, Cvijetu, Maru, Anicu i ost. ++ iz ob.))

Slijedeća nedjelja, (29./01./2023.) ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Svete Mise ove nedjelje biti će:
Orahov Do u 08:30 sati (Za + Peru (Perkana) Kristića i ost. ++ iz ob.)
Trebinja u 10:00 sati (Za + Nikolu Pijevića i ost. ++ iz ob.)
Ravno u 11:00 sati (Za ++ Niku i Terezu Blažević)

ŽUPNI OGLASI

-U ovom tjednu započinjemo sa Euharistijskim klanjanjem, svakoga tjedna u jednoj od župnih crkvi.

Kada katolici kažu da idu na klanjanje, pritom misle na euharistijsku adoraciju. Adoracija je, najosnovnije rečeno, štovanje euharistije izvan mise. Posvećena hostija vidljivo se izloži u monstranci ili pokaznici na oltaru, tako da ju svi mogu vidjeti i moliti u Kristovoj nazočnosti.

DOĐIMO I BUDIMO SA ISUSOM!

- Ženidbeni navještaj: Po zakonu Svete Majke Crkve; Crkveni brak žele sklopiti: Marko Čokljat, rođen u Dubrovniku 20. 02. 1995; sin Dragana i Marije r. Matijić, župa Ravno i Martina Raguž, rođena u Vela Luka, 19. 06. 1992.; kći Ive i Roberdame r. Perutina, župa Aladinići.

Vjenčanje je predviđeno u župnoj crkvi, Svih Svetih - Aladinići, 28. siječnja 2023. u 17 sati.

Ako netko zna za kakvu Crkvenu zapreku, koja se protivi ovomu vjenčanju, dužan je to javiti u župni ured!

Go back