PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Danas; (14./07./2024.) PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: Trebinja u 10:00 sati (Za + Vidu i ost. ++ iz ob. Pijević)
Ravno u 11:00 sati (Pro Populo) (Za ++ Niku, Vidu i Stanu Bukvić) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 07. Ponedjeljak Ravno u 07:30 sati (Anka Skaramuca na nakanu) 07. Utorak Ravno u 19:00 sati (Za + Martu Šimunović 1. god.) 07. Srijeda Ravno u 19:00 sati (Za ++ Stanu, Vidu, Juru i Alberta)

Read more …

ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Danas; (07./07./2024.) ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: Velja Međa u 08:30 sati (Za ++ Marka i Božicu Oberan) (Za ++ Maricu, Nikolu i Ivanu) Trebinja u 10:00 sati (Za + Antu Batina)  Ravno u 11:00 sati (Pro Populo) (Za + Peru Matijića.) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 07. PonedjeljakRavno u 19:00 sati (Anđela Bukvić na nakanu) 07. Utorak Prhinje / Do u 11:00 sati (Bl. Marija od Propetog Isusa / Pro populo /) 07. Srijeda – (Jedna osoba na nakanu)

Read more …

TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Danas; (30./06./2024.) TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: Trebinja u 10:00 sati (Za + Anu Batina) Ravno u 11:00 sati (Pro Populo) (Za + Marka Burića, Anđelka Ćorka i ist. ++ iz ob.) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 07. Ponedjeljak Kapela sv. Ane u 08:30 sati (Zavijet polja) 07. Utorak Golubinac u 11:00 sati (Gospa od pohođenja) 07. Srijeda Trebinja u 19:00 sati (Za + Cviju Prkut)

Read more …

DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Danas; (23./06./2024.) DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: Trebinja u 10:00 sati (Pro Populo) (Ivan Musa na nakanu)
Ravno u 11:00 sati (Za ++ Vlahu i Dragu Burić te + Šimuna Matića) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 06. ponedjeljak; ROĐENJE SV. IVANA KRSTITELJAVelja Međa u 10:30 sati – Orahov Do u 12:00 sati 06. Utorak– (Jedna osoba na nakanu) 26. 06. Srijeda

Read more …

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Danas;  (16./06./2024.) JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: Trebinja u 10:00 sati (Pro Populo) (Za ++ Ivana i Katu Obradović) Ravno u 11:00 sati (Za ++ Niku, Juru i Stanu Brajić) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 06. Ponedjeljak Ravno u 19:00 sati (Za + Ivicu Vlahinića) 06. Utorak Trebinja u 19:00 sati (Slavka Zvono na nakanu) 19. 06. Srijeda Ravno

Read more …

DESETA NEDJELJA KROZ GODINU

Danas;  (09./06./2024.) DESETA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: Trebinja u 10:00 sati (Pro Populo) (Za sve ++ iz ob. Andrije Prkačina) Ravno u 11:00 sati (Za ++ Janju, Petra, Jelu i Maricu Matijić) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 06. Ponedjeljak Ravno u 18:00 sati (Za sve ++ iz ob. Ostojić i Krešić) 06. Utorak  (Jedna osoba na nakanu) 06. Srijeda – (Za + Ljiljanku Sulaver)

Read more …

DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

Danas;  (02./06./2024.) DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: Velja Međa u 08:30 sati (Za + Nikolu i Danicu Bender) Trebinja u 10:00 sati (Za ++ Ivana, Slavka, Janju i ost. ++ iz ob. Dobroslavić) Ravno u 11:00 sati (Pro Populo) (Za ++ Mihu i Mandu Skaramuca) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 05. Ponedjeljak – (Jedna osoba na nakanu) 05. Utorak Trebinja u 19:00 sati (Vide Batina na nakanu) 05. Srijeda Trebinja u 19:00 sati (Jedna osoba za zdravlje)

Read more …

PRESVETO TROJSTVO

Danas; (26./05./2024.) PRESVETO TROJSTVO Svete Mise ove nedjelje biti će: Orahov Do u 08:00 sati (Za ++ iz ob. Mate Buruma) Trebinja u 10:00 sati (Pro Populo) (Za ++ iz ob. Ivana Batine) Ravno u 11:00 sati (Za ++ Ljubu i Ivana Lučića te ++ Đuru, Anicu i Matu) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 05. Ponedjeljak – (Jedna osoba na nakanu) 05. Utorak Ravno u 18:30 sati MOLITVA SVETE KRUNICE BDM Ravno u 19:00 sati (Jedna osoba na nakanu) 29. 05. Srijeda

Read more …