TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

(22./01./2023.) TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: – Trebinja u 10:00 sati (Za + Vicu i ost. ++ iz ob. Batina) – Ravno u 11:00 sati (Pro populo) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 23. 01. Ponedjeljak Dužica u 16:30 sati (Za + Tomislava Prkačina) 24. 01. Utorak Ravno u 18:00 sati   (Za + Anicu Papac i sve ost. ++ iz ob.) 25. 01. srijeda

Read more …

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

(15./01./2023.) DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: – Trebinja u 10:00 sati (Za ++ Božicu i Neđu Balić) – Ravno u 11:00 sati (Za ++ Jelu i Mandu Brajić) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 16. 01. Ponedjeljak Velja Međa u 17:00 sati (Pero Oberan za obitelj) 17. 01. Utorak Trebinja u 18:00 sati   (Vinka Batina za blago /za živo/) 18. 01. Srijeda Ravno u 18:00 sati (Za ++ Đuku i Maru Matijić)

Read more …

SVETA MARIJA BOGORODICA - NOVA GODINA

Danas,  (01./01./2023.) SVETA MARIJA BOGORODICA - NOVA GODINA Svete Mise ove nedjelje biti će: – Trebinja u 10:00 sati (Za + Zvonimira Prkačina) – Ravno u 11:00 sati (Za dušu Velikog pape, Benedikta XVI.) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 02. 01. ponedjeljak; Ime Isusovo Dobri Do u 11:00 sati 03. 01. Utorak Ravno u 18:00 sati   (Za + Niku Grgurevića) 04. 01. Srijeda Trebinja u 18:00 sati (Jedna osoba na nakanu)

Read more …

ROĐENJE GOSPODINOVO - BOŽIĆ

Danas,  (25./12./2022.) ROĐENJE GOSPODINOVO – BOŽIĆ Svete Mise ove nedjelje biti će: – Trebinja u 10:00 sati – Ravno u 12:00 sati RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 26. 12. ponedjeljak; Sv. Stjepan prvomučenik (Đakon) – Trebinja u 10:00 sati (Ob. Stanković na nakanu) – Ravno u 11:00 sati (Pro populo) 27. 12. utorak; Sv. Ivan, apostol i Evanđelist – Orahov Do u 09:00 sati 28. 12. srijeda; Nevina dječica, mučenici – Ravno u 19:00 sati (Za duše u čistilištu)

Read more …

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Danas, (18./12./2022.) ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA Svete Mise ove nedjelje biti će: – Trebinja u 10:00 sati (Za ++ Anđu, Matu, Vidu Limov i ost. ++ iz ob.) – Ravno u 11:00 sati (Za + Antu Grgurevića) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 20. 12. utorak  Ravno u 07:00 sati (Za sve ++ iz ob. Kralj) 21. 12. Srijeda Trebinja u 06:00 sati (Za + Božicu Pijević i ost. ++ iz ob.) 22. 12. Četvrtak

Read more …

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Danas, (11./12./2022.) TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA (CARITAS) Svete Mise ove nedjelje biti će: – Trebinja u 10:00 sati (Za + Don Petra Vuletića, Šjor) – Ravno u 11:00 sati (Za ++ Ivu i Ivicu Bukvić) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 12. 12. ponedjeljak Ravno u 07:00 sati (Za ++ Peru i Janju Burić) 13. 12. utorak Trebinja u 06:00 sati (Za + Nikolu) 14. 12. srijeda; VELIKA BOŽIĆNA ISPOVIJED ZA SVE ŽUPLJANE

Read more …

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

(04./12./2022.) DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA Svete Mise ove nedjelje biti će: – Velja Međa u 08:30 sati (Za + Davida Lakića) – Trebinja u 10:00 sati (Za + Ivana Pjevića) – Ravno u 11:00 sati (Za + Ivana i Ljubu Lučić) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 05. 12. ponedjeljak Trebinja u 06:00 sati ( Za + Danicu Oberan) 06. 12. utorak; Sv. Nikola, biskup (+ oko 350.) Ravno u 07:00 sati (Za ++ Janju, Đuru, Juru, Neđu i Miška Sokola) – Kotezi u 11:00 sati – Rupni Do u 12:30 sati

Read more …

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Danas (27./11./2022.) PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA Svete Mise ove nedjelje biti će: – Orahov Do u 08:30 sati (Za sve ++ iz ob. Nade Kristić) – Trebinja u 10:00 sati (Za + Maru i Juru Limov) – Ravno u 11:00 sati (Pro populo) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 28. 11. ponedjeljak Ravno u 07:00 sati ( Za +Ivana Mužića) 29. 11. utorak Trebinja u 06:00 sati (Za + Ivana i ost. ++ iz ob. Sokol)

Read more …