27. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (02./10./2022.) 27. NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: – Velja Međa u 08:30 sati (Za ++ Nikicu i Nikolu te + Ivana i Ivku Bender) – Trebinja u 10:00 sati (Za ++ Maru Matuško i Maru Stanković) – Ravno u 11:00 sati (Pro Populo) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 05. 10. srijeda; Trebinja u 18:00 sati (Boža Curić na nakanu) 06. 10. Četvrtak Ravno u 18:00 sati (Jedna osoba za zdravlje) – Ravno u 17:30 sati EUHARISTIJSKO KLANJANJE PRED PRESVETIM

Read more …

26. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (25./09./2022.) 26. NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: – Orahov Do u 08:00 sati (Za ++ Antu Buruma, Mariju, Ivu, i Jelu) – Ravno u 09:00 sati (Za ++ Ivana, Maru, Ivu i Stanu Matijić) – Trebinja u 10:00 sati (Za + Peru Prkačina, na nakanu) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 28. 09. srijeda; Ravno u 18:00 sati (Jedna osoba za duše u čistilištu) 29. 09. četvrtak; SV. ARKANĐELI; zaštitnici Trebinjsko- Mrkanske biskupije Trebinja u 18:00 sati (Za + Marka Kriste) – Ravno u 19:00 sati (Za + Iliju Hapana)

Read more …

25. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (18./09./2022.) 25. NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: – Trebinja u 10:00 sati (Za ++ Marka i Anđu Šijaković) – Ravno u 11:00 sati (Pro populoRASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 21. 09. srijeda; Ravno u 07:00 sati (Za ++ Anu i Peru Burića) 22. 09. Četvrtak Trebinja u 18:00 sati (Za ++ Luku i Tanju Šijaković) 23. 09. Petak Ravno u 18:00 sati (Jedna osoba na nakanu)

Read more …

24. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (11./09./2022.) 24. NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: – Trebinja u 10:00 sati (Za ++ Boška i Cvijetu Batina) Ravno u 11:00 sati (Pro populo) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 14. 09. srijeda; UZVIŠENJE SV. KRIŽA Trebinja u 17:00 sati Euharistijsko klanjanje za mir u Ukrajini Ravno u 18:00 sati (Misa, obljetnica svećeničkog ređenja, za zahvalu) – Ravno u 18:30 sati Euharistijsko klanjanje za mir u Ukrajini 15. 09. Četvrtak Trebinja u 18:00 sati (Za ++ Ilka i Anu Šijaković)

Read more …

23. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (04./09./2022.) 23. NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: – Velja Međa u 08:30 sati (Za ++ Vidu, Maru, Mihu, Iliju, i Vijeku Curića) Trebinja u 10:00 sati (Pro populoRavno u 11:00 sati (Za + Zdravka Skaramucu) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 05. 09. ponedjeljak - Drugi dan trodnevnice Ravno u 18:00 sati (Marta Ostojić za zdravlje) 17:30 sati (Pobožnost, molitva sv. Krunice te litanije BDM) 06. 09. utorak - Drugi dan trodnevnice

Read more …

22. NEDJELJA KROZ GODINU

Svete Mise ove nedjelje biti će: – Orahov Do u 08:30 sati (Za ++ Božu, Sofiju i sve ++ iz ob. Burum) Trebinja u 10:00 sati (Za ++ Marijana, Vidu i Nikolu Batina) Ravno u 11:00 sati (Pro populo) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 31. 08. Srijeda Trebinja  u 18:00 sati (Za + Petra Batinu) 01. 09. Četvrtak Ravno  u 18:00 sati (Anica Šanje na nakanu) 02. 09. Petak

Read more …

21. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (21./08./2022.) 21. NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: – Trebinja u 10:00 sati (Pro populo) Ravno u 11:00 sati (Za + Dragu Burić) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 24. 08. Srijeda Ravno  u 18:00 sati (Jedna osoba na nakanu) 25. 08. Četvrtak Trebinja  u 18:00 sati (Ob. Batina na nakanu) 26. 08. Petak

Read more …

20. NEDJELJA KROZ GODINU

Svete Mise ove nedjelje biti će: – Ravno u 10:00 sati (Za + Jelu Skaramuca) Trebinja u 10:30 sati; Treći dan trodnevnice BDM i sv. Roku (Krunica) Trebinja u 11:00 sati (Pro populo) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 15. 08. ponedjeljak; UZNESENJE BDM NA NEBO Ravno u 09:00 sati (Za + Vjekoslava Burića) – Trebinja u 11:00 sati (Pro Populo) 16. 08. utorak; Obljetnica posvete župne crkve; Sv. ROKO Trebinja/Bara u 11:00 sati (Pro populo)

Read more …