18. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas; (06./08./2023.) 18 NEDJELJA / GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: Velja Međa u 08:30 sati (Za ++ Nikolu, Ivanu i Maricu Lakić) Trebinja u 10:00 sati (Pro populo) Ravno u 11:00 sati (Za ++ Nedjeljka Burića i Ljilju Šmanjak) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 07. 08. Ponedjeljak – (Vjeko Bender na nakanu) 08. 08. Utorak – (Jendna osoba na nakanu) 09. 08. Srijeda – (Jendna osoba na nakanu)

Read more …

17. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas; (30./07./2023.) 17 NEDJELJA / GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: Orahov Do u 08:30 sati (Pro populo) Trebinja u 10:00 sati (Za ++ Boška, Božu, Maru i Matu Dobroslavića) Ravno u 11:00 sati (Za + Matu i Jelu Burić) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 31. 07. Ponedjeljak Ravno u 18:00 sati (Za ++ Tomislava, Matu, Cviju i Stanu Matijić) 01. 08. Utorak – (Za ++ iz ob. + Mate Dubelja) 02. 08. Srijeda – (Za sve žive iz ob. Dubelj)

Read more …

16 NEDJELJA KROZ GODINU

Danas; (23./07./2023.) 16 NEDJELJA / GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: Trebinja u 10:00 sati (Za + Petra i ost. ++ iz ob. Batina) Ravno u 11:00 sati (Za ++ Spasoja, Boška i Stanu Burić) (Krštenje: Marija Čokljat) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 24. 07. Ponedjeljak Ravno u 18:00 sati (Za + Antu Grgurevića) 25. 07. Utorak Trebinja u 18:00 sati (Za + Ružu Zvono) 26. 07. srijeda; SV: JOAKIM i ANA Trnčina / Polje u 11:00 sati

Read more …

15. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas; (16./07./2023.) 15 NEDJELJA / GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: Trebinja u 10:00 sati (Za ++ Vidu i ost. ++ iz ob. Pijević) Ravno u 11:00 sati (Za ++ Juru, Andriju, Mariju i Maru Šimunović) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 17. 07. Ponedjeljak – (Za ++ Stjepana, Janju, Stojana, Janju, Peru, Stjepana, Peru, Maru, Dragu i Juru) 18. 07. Utorak Ravno u 18:00 sati (Za + Božu /Boška/ Šimunovića) 19. 07. Srijeda Trebinja u 18:00 sati (Marka, Luciju i Matu Raguža, ++ Martina i Anicu Vučićević)

Read more …

14 NEDJELJA KROZ GODINU

(09./07./2023.) 14 NEDJELJA / GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: Trebinja u 10:00 sati (Za + Antu Batina) Ravno u 11:00 sati (Za + Peru Matijića) Prhinje / Do u 12:00 sati (Bl. Marija od Propetog Isusa / Pro populo /) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 10. 07. Ponedjeljak – (Za + Božu i Spaseniju Bender) 11. 07. Utorak – (Ivan Oberan za obitelj) 12. 07. Srijeda Češljari u 18:00 sati (Za + Janju Ćorić)

Read more …

13 NEDJELJA KROZ GODINU

Danas; (02./07./2023.) 13 NEDJELJA / GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: Velja Međa u 08:30 sati (Za + Ivana i Zdenku Bender) Trebinja u 10:00 sati (Pro populo) Ravno u 11:00 sati (Za + Đuru, Aretu i Stanu Čokljat) Golubinac u 12:30 sati (Gospa od pohođenja) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 03. 07. Ponedjeljak – (Za + Stjepana i Maru Burum) 04. 07. Utorak – (Marijana Obradović na nakanu) 05. 07. Srijeda Trebinja u 18:00 sati (Slavka Zvono na nakanu)

Read more …

12 NEDJELJA KROZ GODINU

Danas; (25./06./2023.) 12 NEDJELJA / GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će:  Trebinja u 10:00 sati (Pro Populo) Ravno u 11:00 sati (Za ++ Dragu i Vlahu Burića te + Šimuna Matića) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 26. 06. Ponedjeljak (Jedna osoba na nakanu) 27. 06. Utorak – (Jedna osoba na nakanu) 28. 06. Srijeda Ravno u 18:00 sati (Kristina Šimunović za obitelj)

Read more …

11 NEDJELJA KROZ GODINU

Danas; (18./06./2023.) 11 NEDJELJA / GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će:  Trebinja u 10:00 sati (Za + Božicu, Iliju, Martina i Ratka Prkačina) Ravno u 11:00 sati (Za + Niku, Genovevu, Juru, Maru Brajić i Stanu Čokljat) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 19. 06. Ponedjeljak
– (Pro populo) 20. 06. Utorak Češljari u 18:00 sati (Za ++ Nikolu, Janju, Nikolu Ćorića te + Iliju i ost. ++ iz ob.) 21. 06. Srijeda Ravno u 18:00 sati (Za + Tomislava Džamariju)

Read more …