17. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas  (24./07./2022.) 17. NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: – Orahov Do u 08:30 sati  – Trebinja u 10:00 sati (Pro Populo) – Ravno u 11:00 sati (Za ++ Mariju, Juru, Andriju, Maru i ost. + iz ob. Šimunović) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 25. 07. Ponedjeljak Ravno  u 18:00 sati (Za + Dr. Zdravka Ljevaka) 26. 07. utorak        Sv. JOAKIM i ANA Trnčina/Polje u 11:00 sati 27. 07. Srijeda

Read more …

16. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas  (17./07./2022.) 16. NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: – Trebinja u 10:00 sati (Za + Petra Batinu i ost. ++ iz ob.) – Ravno u 11:00 sati (Za ++ Vidu, Niku i Stanu Bukvić) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 20. 07. srijeda        SVETI ILIJA Kijev Do / Belenići u 09:00 sati – Pećina u 11:00 sati 21. 07. četvrtak

Read more …

15. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (10./07./2022.) 15. NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: – Ravno u 08:30 sati (Za + Peru Matijić) Trebinja u 09:30 sati (Za + Vidu i i sve ++ iz ob. Pijević)  RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 12. 07. Utorak Trebinja u 07:00 sati (Za + Katarinu i Luku Raguža) 13. 07. Srijeda Ravno u 19:00 sati (Za + Tomislava Krkića)) 14. 07. četvrtak

Read more …

14. NEDJELJA KROZ GODINU

Svete Mise ove nedjelje biti će: – Velja Međa u 08:30 sati (Za + Marka Oberana i ost. ++ iz ob.) – Trebinja u 10:00 sati (Pro Populo) – Ravno u 11:00 sati (Za + Maru Skaramuca) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 07. Srijeda Rupni Do u 18:00 sati (Za + Cviju Prkut) 07. 07. Četvrtak

Read more …

13. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (26./06./2022.) 13. NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: – Ravno u 09:00 sati (Za + Marka Burića) – Trebinja u 11:00 sati (Podjela sakramenta sv. Krizme i prve sv. Pričesti) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 27. 06. Ponedjeljak Ravno u 19:00 sati (Marta Ostojić na nakanu) 28. 06. Utorak Ravno u 19:00 sati (Pero Oberan na nakanu)

 

Read more …

12. NEDJELJA KROZ GODINU

Svete Mise ove nedjelje biti će: – Trebinja u 10:00 sati (Za + Josipa /Jozepa/ Prkačina) – Ravno u 11:00 sati (Za + iz ob. Brajić) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN06. Ponedjeljak Ravno u 19:00 sati (Za ++ Vlahu, Mandu, Zdravka, Iliju Matijić i Ružu Vukić) 06. Srijeda Trebinja u 19:00 sati (Jedna osoba za za zdravlje obitelji) 06. Četvrtak Ravno u 19:00 sati (Za + Aretu, Đuru i Stanu Čokljat) 24. 06. Petak

Read more …

PRESVETO TROJSTVO

Svete Mise ove nedjelje biti će: – Trebinja u 10:00 sati (Za ++ Vlahu, Anđu, Nikolu, Vidu, Martina i ost. ++ iz ob. Batina) – Ravno u 11:00 sati (Za ++ Janju, Jelu, Petra i Maricu Matijić) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 06. ponedjeljak; Sv. Antun (Ante) Padovanski Češljari u 10:30 sati – Brijeg u 12:00 sati 06. Srijeda Ravno u 19:00 sati (Jedna osoba za obitelj)16. 06. četvrtak; SVETKOVINA PRESVETOG TIJELA I KRVI KRISTOVE Trebinja u 11:00 sati (Pro populo)

Read more …

PEDESETNICA – DUHOVI

Svete Mise ove nedjelje biti će: – Velja Međa u 08:30 sati (Za + Bogdana Oberan) – Trebinja u 10:00 sati (Pro populo) – Ravno u 11:00 sati (Za + Marka Burića, Matu i Anku Bukvić i Anđelka Ćorka) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 06. Srijeda Ravno u 19:00 sati (Za ++ Andriju i Danicu Matijić) 06. Četvrtak Trebinja u 19:00 sati (Jedna osoba na nakanu) 10. 06. Petak

Read more …