ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA

Danas; (19./03./2023.) IV. KORIZMENA (Sredoposna) Sv. Josip, zaručnik BDM Svete Mise ove nedjelje biti će:  Velja Međa u 08:30 sati (Za + Tomislava Oberana) Trebinja u 10:00 sati (Za + Marka Pijevića i ost. ++ iz ob.) Ravno (Crkvica sv. Josipa) u 11:00 sati (Kristina Šimunović na nakanu) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 20. 03. ponedjeljak; Sv. Josip zaručnik BDM   – (Za + Jozu Džamariju) 21. 03. utorak   Ravno u 18:00 sati (Za ++ Mihu, Janju, Slavka i Lucu Matijić) 22. 03. Srijeda – (Gospava Džamarija na nakanu)

Read more …

TREĆA KORIZMENA (Bezimena)

Danas; (12./03./2023.) III. KORIZMENA (Bezimena) Svete Mise ove nedjelje biti će: Trebinja u 10:00 sati (Za + Jozu Balića) Ravno u 11:00 sati (Za ++ Augustu, Miška, Genovevu Brajić, te Dubravka Čikora) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 13. 03. ponedjeljak   – (Jedna osoba na nakanu) 14. 03. utorak   Rupni Do u 15:00 sati (Za + Nikolu Sokola) 15. 03. Srijeda Ravno u 18:00 sati (Za + Anicu Papac i ost. ++ iz ob.)

Read more …

DRUGA KORIZMENA (Pačista)

Danas; (05./03./2023.) DRUGA KORIZMENA (Pačista) Svete Mise ove nedjelje biti će: Velja Međa u 08:30 sati (Za ++ Ivicu, Ivana i Stanu Oberan) Trebinja u 10:00 sati (Za + Anicu Batina i ost. ++ iz ob.) Ravno u 11:00 sati (Za + Nikolu i ost. ++ iz ob. Blažević) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 06. 03. ponedjeljak   – (Jedna obitelj za zdravlje) 07. 03. utorak    Trebinja u 17:00 sati (Za + Ivu Kriste) 08. 03. Srijeda Ravno u 18:00 sati (Za ++ Ivana, Stjepana, Martina i Jozu Papca)

Read more …

PRVA KORIZMENA NEDJELJA

Danas; (26./02./2023.) PRVA KORIZMENA (Čista) Svete Mise ove nedjelje biti će: Orahov Do u 08:30 sati (Za ++ Božu, Anicu i Stanka Pandžu) Trebinja u 10:00 sati (Za ++ Matu, Cviju, Stoju, i ost. ++ iz ob. Zvono) Ravno u 11:00 sati (Za ++ Ivana, Jelu, Jelu i ost. ++ iz ob. Bukvić) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 27. 02. ponedjeljak   Ravno u 18:00 sati (Vide Blažević na nakanu) 28. 02. utorak   Ravno u 18:00 sati (Za + Anicu Papac i ost. ++ iz ob.) 01. 03. Srijeda

Read more …

SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

Danas; (19./02./2023.) SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: Trebinja u 10:00 sati (Za sve ++ iz ob. Šćepe Batine) Ravno u 11:00 sati (Pro populo) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 20. 02. ponedjeljak   Trebinja u 18:00 sati (Za + Janju Batina) 21. 02. utorak   – (Jedna osoba na nakanu)

Read more …

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Danas; (12./02./2021.) ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: Trebinja u 10:00 sati (Za + Peru i Maru Pjević) Ravno u 11:00 sati (Za + Mihu, Stanu i sve ++ iz ob. Rudinica) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 13. 02. ponedjeljak   Dužica u 10:00 sati (Za + Stjepana Prkačina) 14. 02. utorak   –  (Jedna osoba na nakanu)

Read more …

PETA NEDJELJA KROZ GODINU

Danas; (05./02./2021.) PETA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: Velja Međa u 08:30 sati (Za ++ Peru i Maru Oberan) Trebinja u 10:00 sati (Za + Jozu i ost. ++ iz ob. Batina) Ravno u 11:00 sati (Za ++ Anju i Marinka Vlahinića) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 06. 02. ponedjeljak   – (Ob. Kristić na nakanu) 07. 02. utorak   –  (Ob. Kristić za sve ++) 08. 02. srijeda    Ravno u 18:00 sati (Za + Anicu Papac i ost. ++ iz ob.)

Read more …

ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Danas; (29./01./2023.) ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: – Orahov Do u 08:30 sati (Za + Peru /Perkana/ Kristića i ost. ++ iz ob.) – Trebinja u 10:00 sati (Za + Nikolu Pijevića i ost. ++ iz ob.) – Ravno u 11:00 sati (Za + Niku i Terezu Blažević) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 30. 01. ponedjeljak  Trebinja u 18:00 sati (Za + Ivana i ost. ++ iz ob. Batina) 31. 01. utorak  Trebinja u 18:00 sati (Za ++ Ljubicu, Neđeljka i ost. ++ iz. ob. ) 01. 02. srijeda    Ravno u 18:00 sati (Za + Janju Ćorić)

Read more …