TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (07./11./2021.) TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje u našim župama biti će: Velja Međa u 08:30 Trebinja u 10:00 sati (Pro Populo) Ravno u 11:00 sati (Za ++ Nikolu, Vidu, Ivanu, Ružu Bukvić i Anku Marićević) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 11. SrijedaRavno u 18:00 sati (Za + Jelu Brajić)11. ČetvrtakBjeljave u 11:00 sati (Sv. Martin Tourski; biskup)11. PetakTrebinja u 17:15 sati EUHARISTIJSKO KLANJANJETrebinja u 18:00 sati (Jedna osoba na nakanu)

Read more …

TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (31./10./2021.) TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje u našim župama biti će: Orahov Do u 08:30 (Pro Populo) Trebinja u 10:00 sati (Jedna osoba na nakanu) Ravno u 11:00 sati (Za ++ Matu Papca i Boju Klišanin) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN11. ponedjeljak SVI SVETITrebinja u 10:00 sati – Ravno  u 11:00 sati – Kotezi  u 12:00 sati

Read more …

TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

ŽUPE RAVNO I TREBINJA TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU Danas (31./10./2021.) TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje u našim župama biti će: Orahov Do u 08:30 (Pro Populo) Trebinja u 10:00 sati (Jedna osoba na nakanu) Ravno u 11:00 sati (Za ++ Matu Papca i Boju Klišanin) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 1.1. ponedjeljak SVI SVETI Trebinja  u 10:00 sati – Ravno  u 11:00 sati– Kotezi  u 12:00 sati.

Read more …

TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (24./10./2021.) TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje u našim župama biti će: Trebinja u 10:00 sati (Za + Marijana, Vidu i Nikolu Batina) Ravno u 11:00 sati (Za ++ Ivana, Ivu, Maru i Stanu Matijić) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 10. Ponedjeljak Trebinja u 18:00 sati (Za ++ Peru, Anđu i Grgu Vuletića)– Trebinja: Listopadska pobožnost u 17:30 sati

Read more …

DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (17./10./2021.) DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje u našim župama biti će: Trebinja u 10:00 sati (Za ++ Josipa i Janju Vuletić te Janka i Anicu Batina) Ravno u 11:00 sati (Za ++ Nedjeljka i Ljilju te ost. ++ iz ob. Burić) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 10. Ponedjeljak Ravno / Dom za starije i nemoćne osobe u 09:00 sati 10. Srijeda Trebinja u 18:00 sati (Ružica Bender za zahvalu) – Trebinja: Listopadska pobožnost, molitva sv. Krunice u 17:30 sati 21. 10. Četvrtak

Read more …

DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU

Svete Mise ove nedjelje u našim župama biti će: Trebinja u 10:00 sati (Za + Vidu Batina) Ravno u 11:00 sati (Za ++ Nikolu, Genovevu Brajić te + Željka Đuratovića) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 10. ponedjeljak Ravno u 18:00 sati (Za + Petra Burića) – Ravno: Listopadska pobožnost, molitva sv. Krunice u 17:30 sati 10. utorak Ravno u 18:00 sati (Za + Nikolu Blaževića) – Ravno: Listopadska pobožnost, molitva sv. Krunice u 17:30 sati

Read more …

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (03./10./2021.) DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje u našim župama biti će: Velja Međa u 08:30 sati (Za sve ++ iz ob. Anice Oberan) Trebinja u 10:00 sati (Za ++ Nikulu i Miška Raguža) Ravno u 11:00 sati (Za + Vjekoslava Burića) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN10. ponedjeljak Trebinja u 18:00 sati (Jedna ob. za zahvalu) – Trebinja: Listopadska pobožnost, molitva sv. Krunice u 17:30 sati 10. utorak

Read more …

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (03./10./2021.) DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje u našim župama biti će: Velja Međa u 08:30 sati (Za sve ++ iz ob. Anice Oberan) Trebinja u 10:00 sati (Za ++ Nikulu i Miška Raguža)  Ravno u 11:00 sati (Za + Vjekoslava Burića) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 10. ponedjeljak Trebinja u 18:00 sati (Jedna ob. za zahvalu) – Trebinja: Listopadska pobožnost, molitva sv. Krunice u 17:30 sati 10. utorak Ravno u 18:00 sati (Jedna osoba na nakanu) – Ravno: Listopadska pobožnost, molitva sv. Krunice u 17:30 sati 10. srijeda Trebinja u 18:00 sati (Za sve ++ iz ob. Limov) – Trebinja: Listopadska pobožnost, molitva sv. Krunice u 17:30 sati

Read more …