31. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (30./10./2022.) 31. NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: – Orahov Do u 08:30 sati (Za sve ++) – Trebinja u 10:00 sati (Za + Nikolu Batinu) – Ravno u 11:00 sati (Pro Populo) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 31. 10. Ponedjeljak Zatmorje u 16:00 sati ( Za sve ++) – Trebinja u 18:00 sati (Za + Vladimira Vuletića i ost. ++ iz ob.) 01. 11. utorak; SVI SVETI Trebinja u 10:00 sati – Ravno u 11:00 sati – Kotezi u 12:00 sati

Read more …

30. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (23./10./2022.) 30. NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: – Trebinja u 10:00 sati (Za + Marka i ost. ++ iz ob. Vuletić) – Ravno u 11:00 sati (Za + Nedjeljka Burića i Ljiljanu Šmanjak) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 24. 10. Ponedjeljak Zavala u 15:00 sati – Češljari u 16:00 sati 25. 10. Utorak Brijeg u 15:00 sati – Cicrina u 16:00 sati 26. 10. Srijeda Klanci u 15:00 sati – Rupni Do u 16:00 sati

Read more …

28. NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Dimitrije (Sv. Mitar) ove godine pada u srijedu, 26. 10. no ove godine spomen na ovoga našega mučenika slaviti ćemo u subotu: 30. 10. 2022.  Tradicionalni Križni put za naše obitelji te Hrvatski narod  započet će u  15:00 sati a Sv. Misa u 16 sati na Oblatu

Read more …

27. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (02./10./2022.) 27. NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: – Velja Međa u 08:30 sati (Za ++ Nikicu i Nikolu te + Ivana i Ivku Bender) – Trebinja u 10:00 sati (Za ++ Maru Matuško i Maru Stanković) – Ravno u 11:00 sati (Pro Populo) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 05. 10. srijeda; Trebinja u 18:00 sati (Boža Curić na nakanu) 06. 10. Četvrtak Ravno u 18:00 sati (Jedna osoba za zdravlje) – Ravno u 17:30 sati EUHARISTIJSKO KLANJANJE PRED PRESVETIM

Read more …

26. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (25./09./2022.) 26. NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: – Orahov Do u 08:00 sati (Za ++ Antu Buruma, Mariju, Ivu, i Jelu) – Ravno u 09:00 sati (Za ++ Ivana, Maru, Ivu i Stanu Matijić) – Trebinja u 10:00 sati (Za + Peru Prkačina, na nakanu) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 28. 09. srijeda; Ravno u 18:00 sati (Jedna osoba za duše u čistilištu) 29. 09. četvrtak; SV. ARKANĐELI; zaštitnici Trebinjsko- Mrkanske biskupije Trebinja u 18:00 sati (Za + Marka Kriste) – Ravno u 19:00 sati (Za + Iliju Hapana)

Read more …

25. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (18./09./2022.) 25. NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: – Trebinja u 10:00 sati (Za ++ Marka i Anđu Šijaković) – Ravno u 11:00 sati (Pro populoRASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 21. 09. srijeda; Ravno u 07:00 sati (Za ++ Anu i Peru Burića) 22. 09. Četvrtak Trebinja u 18:00 sati (Za ++ Luku i Tanju Šijaković) 23. 09. Petak Ravno u 18:00 sati (Jedna osoba na nakanu)

Read more …

24. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (11./09./2022.) 24. NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: – Trebinja u 10:00 sati (Za ++ Boška i Cvijetu Batina) Ravno u 11:00 sati (Pro populo) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 14. 09. srijeda; UZVIŠENJE SV. KRIŽA Trebinja u 17:00 sati Euharistijsko klanjanje za mir u Ukrajini Ravno u 18:00 sati (Misa, obljetnica svećeničkog ređenja, za zahvalu) – Ravno u 18:30 sati Euharistijsko klanjanje za mir u Ukrajini 15. 09. Četvrtak Trebinja u 18:00 sati (Za ++ Ilka i Anu Šijaković)

Read more …

23. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (04./09./2022.) 23. NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: – Velja Međa u 08:30 sati (Za ++ Vidu, Maru, Mihu, Iliju, i Vijeku Curića) Trebinja u 10:00 sati (Pro populoRavno u 11:00 sati (Za + Zdravka Skaramucu) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 05. 09. ponedjeljak - Drugi dan trodnevnice Ravno u 18:00 sati (Marta Ostojić za zdravlje) 17:30 sati (Pobožnost, molitva sv. Krunice te litanije BDM) 06. 09. utorak - Drugi dan trodnevnice

Read more …