Sedma nedjelja kroz godinu A

 

 1. U nedjelju (23/02/2020) je Sedma nedjelja kroz godinu…
 2. U srijedu (26/02/2020) je Čista srijeda – Pepelnica. Početak je to ovogodišnje korizmene priprave za Uskrs. Zapovjedani post i nemrs.
 3. U četvrtak (27/02/2020) će biti sveta misa u Staračkom domu u Ravnom u 11 sati.
 4. U petak (28/02/2020) je prvi korizmeni petak. Pobožnosti križnih putova u našim župnim crkvama zajedno sa svetim misama započinju na Trebinji u 16.30 (Za + Marka, Janju, Luku i Ivana Zvono) i u Ravnom u 18 sati.

Read more …

Šesta nedjelja kroz godinu A

 

 1. Danas (16/02/2020) je 6. nedjelja kroz godinu A…
 2. Sutra (17/02/2020), u ponedjeljak, bit će misa u crkvi na Trebinji u 18 sati (Za + Vlahu i Cviju Prkačin).
 3. U subotu (22/02/2020) misa je u Orahovom Dolu u 10 sati (50. obljetnica braka Pero i Janja Tomičić).
 4. Slijedeća nedjelja (23/02/2020) je 7. kroz godinu A. Svete mise bit će na Trebinji u 10 sati (Za + Ivana i Olgu Kriste) te u Ravnom u 11 sati (Obitelj Radić na nakanu).

Read more …

Peta nedjelja kroz godinu A

 

 1. Danas (09/02/2020) je 5. nedjelja kroz crkvenu godinu A…
 2. U ponedjeljak (10/02/2020) je blagdan blaženog Alojzija Stepinca. Sveta misa bit će u crkvi u Ravnom ujutro u 7.30 sati.
 3. U utorak (11/02/2020) je blagdan Gospe Lurdske. Sveta misa bit će na Trebinji u crkvi u 18 sati.

Read more …

Prikazanje Gospodinovo - Svijećnica

 

 1. Danas (02/02/2020) je Četvrta nedjelja kroz godinu. Ujedno blagdan Prikazanja Gospodinova ili Svijećnica. Također i Dan posvećenog života…
 2. Sutra (03/02/2020), u ponedjeljak, je blagdan sv. Blaža ili sv. Vlahe. Misa će biti jutarnja u crkvi u Ravnom u 7.30 uz koju ćemo imati i blagoslov grla – grličanje za sve nazočne. U crkvi na Trebinji misa će biti u 17 sati zajedno s grličanjem.
 3. Slijedeća nedjelja (09/02/2020) je Peta kroz godinu. Svete mise bit će u 8.30 u Orahovu Dolu (Za + Đuru Baliju i ost. pok.), na Trebinji u crkvi u 10 sati (Za + Matu i Cvijetu Zvono), te u Ravnom u 11 sati.

Read more …

Treća nedjelja kroz godinu A

 

 1. Danas (26/01/2020) je Treća nedjelja kroz godinu – Nedjelja Božje Riječi…
 2. U petak (31/01/2020) je misa u Veljoj Međi u 16 sati (Za + Zdenku i Ivana Bender).
 3. U subotu (01/02/2020) je misa u Turkovićima u 17 sati (Za + Maru i Peru Pijević).
 4. Slijedeće nedjelje (02/02/2020) je blagdan Prikazanja Gospodinova – Svijećnica. Ujedno i Dan posvećenog života. Na početku svetih misa ove nedjelje blagoslivljaju se svijeće pa ih ponesite sa sobom u crkvu. Svete mise bit će u Turkovićima u 8.30 sati (Za + Nikolu Pijevića), na Trebinji u 10 sati (Šćepo Batina za sve svoje pokojne) te u Ravnom u 11 sati.

Read more …

Druga nedjelja kroz godinu A

 

 1. Danas (19/01/2020) je Druga nedjelja kroz godinu…
 2. Sutra (20/01/2020), u ponedjeljak, bit će blagoslov obitelji u Grabovom Dolu oko 11 sati.
 3. Molitvena osmina za jedinstvo kršćana započela je u subotu (18/01/2020) i završava u subotu (25/01/2020) na blagdan Obraćenja sv. Pavla Apostola. U ovoj osmini molimo za sve nas kršćane različitih crkava, naše međusobno približavanje te jedinstvo prema Božjoj volji.
 4. Slijedeća nedjelja (26/01/2020) je Treća nedjelja kroz godinu A. Svete mise bit će u Veljoj Međi u 8,30 sati (Za + Peru, Maru i Marka Oberana), u 10 sati na Trebinji (Za + Stojana, Maru i Đuru Jarak) te u Ravnom u 11 sati.

Read more …

Krštenje Gospodinovo

 

 1. Danas (12/01/2020) je blagdan Krštenja Gospodinova. Ujedno završetak Božićnog vremena i početak redovitog Vremena kroz crkvenu godinu (Prva nedjelja).
 2. Na blagdan Bogojavljenja – Tri Kralja, skupili smo u milostinji za Dan Sv. Djetinjstva – misijske potrebe, u župi Trebinja 377 KM, a u župi Ravno 135 KM. Zahvaljujem svima…
 3. Slijedeće nedjelje (19/01/2020) je Druga nedjelja kroz godinu A. Svete mise bit će na Trebinji u 10 sati (Za + Jozu Balića), u Ravnom u 11 sati (Za + Niku Blaževića), te na Bjeljavama u 13 sati (Za + Peru, Niku i Cviju Jović).

Read more …

Druga nedjelja po Božiću

 

 1. Danas (05/01/2020) je 2. nedjelja po Božiću…
 2. Sutra (06/01/2020), u ponedjeljak, je svetkovina Bogojavljenja – Sveta Tri Kralja. Svete mise bit će u 8.30 u Veljoj Međi, na Trebinji u crkvi u 10 sati (Za + Ivana i Stoju Jarak) te u Ravnom u crkvi u 11 sati (Za + Vlahu i Dragu Burić). Na početku svetih misa bit će, kako je već i uobičajeno, blagoslov soli i vode koju koristimo tijekom cijele godine pa ponesite u crkvu na blagoslov svatko za svoju obitelj.
 3. Istoga dana, na Bogojavljenje (06/01/2020) je i Dan papinskog misijskog djela Djetinjstva te će milostinja toga dana u cijelosti biti na tu nakanu. Ovogodišnje geslo ovoga dana je „Djeca pomažu djeci“, kako možemo i vidjeti na postavljenim plakatima na našim oglasnim pločama.

 

Read more …